Superkids to Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci w wieku 2,5-8 lat,
posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jesteśmy nowoczesną, specjalistyczną placówką,
ukierunkowaną na pomoc dzieciom z:

 • Autyzmem
 • Zespołem
  Aspergera
 • Niepełnosprawnością
  sprzężoną
 • Zespołami
  genetycznymi
 • innymi rodzajami
  niepełnosprawności

Realizujemy zajęcia przedszkolne i zajęcia edukacyjne “zerówki” zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Naszym priorytetem jest dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb każdego naszego superdziecka. Wierzymy w to, że nauka i terapia powinny być zabawą, a przedszkole miejscem, które dziecko lubi i które stymuluje go do pokonywania trudności i zdobywania upragnionych przez rodziców celów rozwojowych.

Punkt Przedszkolny SUPERKIDS to placówka terapeutyczna – oznacza to, że szczególny nacisk kładziemy na intensywną pracę terapeutyczną. Staramy się jak najlepiej wykorzystać czas, w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię. Naszym celem jest przygotowanie naszych superbohaterów do późniejszego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź masowej. W małej grupie i przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów jest to możliwe.

Wszystkie zajęcia terapeutyczne dla Superbohaterów z naszego przedszkola prowadzimy bezpłatnie.

W prowadzeniu zajęć terapeutycznych wspierają nas specjaliści z KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Współpracujemy również z “Institute of applied behavior analysis” w Stravanger w Norwegii.

W naszej placówce na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizowane jest również Wczesne Wspomaganie Rozwoju, z którego bezpłatnie mogą korzystać również dzieci spoza naszego przedszkola.

Na rozwój naszych Superdzieci oddziałujemy różnorodnymi formami terapeutycznymi takimi, jak:

 • terapia psychologiczna (wykorzystujemy technikę KidsSkills)
 • terapia pedagogiczna (przygotowanie do wyzwań szkolnych)
 • przyjazna terapia behawioralna (Stosowana Analiza Zachowania)
 • trening funkcji poznawczych i przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego
 • neuroterapia EEG-Biofeedback,
 • treningi koncentracji uwagi na urządzeniu Mindwave
 • trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • nowoczesne oprogramowanie Autilius, drOmnibus
 • terapia motoryki ręki
 • terapia logopedyczna
 • terapia funkcji wzrokowych
 • arteterapia
 • fizjoterapia