Arteterapia

Arteterapia, jako forma terapii przez akt twórczy znajduje szerokie zastosowanie w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzona jest przez wykwalifikowanego arteterapeutę. Nasi Superbohaterowie będą realizowali działania arteterapeutyczne w formie różnorodnych zabaw. Ta forma terapii ma szczególne zastosowanie wobec dzieci nieśmiałych, wrażliwych, z zachowaniami problemowymi (agresywnych, zahamowanych, nadpobudliwych ruchowo itp.). Pozwala uwolnić lęk, agresję, przygnębienie i wyrazić je pośrednio – poprzez akt twórczy.