Neuroterapia EEG-Biofeedback, MindWave

EEG-biofeedback (neurofeedback) to nowoczesna metoda terapii, której celem jest poprawa funkcjonowania człowieka poprzez korzystną zmianę pracy jego mózgu. Dzięki mechanizmowi biologicznego sprzężenia zwrotnego pacjent otrzymuje sygnały o stanie fizjologicznym swojego mózgu – może więc modyfikować funkcje, które normalnie nie podlegają świadomej kontroli. Umożliwia to wzmacnianie lub hamowanie określonych fal mózgowych odpowiedzialnych za rozmaite czynności. Ta metoda terapii wykorzystuje naturalną zdolność mózgu do uczenia się.

Podczas treningu sensor EEG umieszczony na głowie pacjenta rejestruje informacje o funkcjonowaniu mózgu. Dane te przesyłane są do komputera, który za pomocą dźwięku lub sygnałów wizualnych nagradza prawidłowe wzorce fal mózgowych. Pacjent otrzymuje na bieżąco informacje zwrotne i dzięki temu hamuje lub wzmacnia określone fale mózgowe, ucząc się poprawnego funkcjonowania. W ten sposób doskonalić może m.in. umiejętność koncentracji uwagi, relaksacji, kontroli emocji w sytuacjach stresujących.

METODA EEG-BIOFEEDBACK JEST SZCZEGÓLNIE POLECANA DLA DZIECI:

  • z nadruchliwością i impulsywnością,
  • z trudnościami w koncentracji uwagi,
  • z trudnościami w kontrolowaniu negatywnych emocji,
  • doświadczających nadmiernego stresu.

Skuteczność treningów EEG-biofeedback została potwierdzona naukowo. Z powodzeniem stosowane są w redukowaniu objawów nadruchliwości i impulsywności (np. w ADHD), niwelowaniu zaburzeń koncentracji i uwagi ( m.in. ADD, trudności w uczeniu się), terapii zaburzeń emocjonalnych. Zastosowanie znajdują także w leczeniu chorób o podłożu neurologicznym np. udar mózgu, epilepsja, tiki.

EEG-biofeedback jest metodą bezpieczną i nie wywołuje efektów ubocznych.

MindWave

MindWave to wszechstronne urządzenie w formie opaski, które wykorzystuje technikę EEG-Biofeedback i przeznaczone jest do pracy z dziećmi i młodzieżą w celu polepszenia kondycji psychicznej i zdolności mózgu. Stosuje się je do ogólnego usprawniania mózgu. Zawiera gry i aplikacje dla zwiększenia inteligencji, kreatywności, koncentracji, pamięci czy szybkości podejmowania prawidłowych decyzji. Poprawie ulegają wszystkie funkcje poznawcze, a zwłaszcza pamięć, zdolności uczenia się i koncentracja.