Trening koncentracji uwagi Mindwave

MindWave to wszechstronne urządzenie w formie opaski, które wykorzystuje technikę EEG-Biofeedback i przeznaczone jest do pracy z dziećmi i młodzieżą w celu polepszenia kondycji psychicznej i zdolności mózgu. Stosuje się je do ogólnego usprawniania mózgu. Zawiera gry i aplikacje dla zwiększenia inteligencji, kreatywności, koncentracji, pamięci czy szybkości podejmowania prawidłowych decyzji. Poprawie ulegają wszystkie funkcje poznawcze, a zwłaszcza pamięć, zdolności uczenia się i koncentracja.