Trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to grupowa forma terapeutyczna adresowana do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego. Praca terapeutyczna nakierowana jest na stymulację prawidłowego rozwoju emocjonalnego, rozwoju empatii, poprawę umiejętności kontaktów interpersonalnych i współdziałania. Podczas zajęć nasi Supebohaterowie nauczą lepiej rozumieć siebie i innych oraz wzmocnią inne ważne umiejetności takie, jak: rozróżnianie i identyfikowanie podstawowych emocji, przestrzeganie zasad i norm społecznych, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami czy też wykorzystywanie komunikatów niewerbalnych (posługiwanie się gestem, mimiką, dystansem).