Serdecznie zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy
w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 

Wciąż posiadamy 10 miejsc dla dzieci potrzebujących wsparcia w zakresie: logopedii, opieki psychologicznej, terapii pedagogicznej (w tym terapii motoryki ręki) oraz integracji sensorycznej.

Więcej informacji na temat tego czym są zajęcia WWR, jakie kryteria należy spełnić oraz o dostępności wolnych terminów można uzyskać pod numerem telefonu: 535-456-312

Klauzula informacyjna

aleastudio