WWR

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka. Przyjmujemy na WWR dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Z zajęć WWR mogą korzystać także dzieci spoza naszego przedszkola.
Wczesne Wspomaganie Rozwoju to kompleksowe działania zespołu specjalistów z różnych dziedzin nauki: psychologii, pedagogiki, fizjoterapii czy logopedii mające na celu wyrównanie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością.

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju wykorzystujemy różnorodne formy terapeutyczne.

Zainteresowanych rodziców/opiekunów zachęcamy do kontaktu. Nabór na zajęcia trwa przez cały rok do wyczerpania miejsc.