Trening funkcji poznawczych
i przetwarzania słuchowego Metoda Warnkego

Metoda Warnkego to nowoczesna metoda terapeutyczna, w której terapeuta pracuje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, którego ważną część stanowią słuchawki i mikrofony. Terapia metodą Warnkego jest przyjemna i nieinwazyjna, a także niezwykle skuteczna u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, z trudnościami w uczeniu się nowych umiejętności i z zaburzoną komunikacją. Obejmuje ona swoim działaniem zarówno procesy przetwarzania słuchowo- wzrokowego i motoryki, jak i pracę z koordynacją półkul mózgowych czyli trening lateralny. Od wielu lat metoda ta jest wykorzystywana przez terapeutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, natomiast od 2010 roku również w Polsce. Przeznaczona jest do terapii trudności szkolnych u dzieci z problemami w uczeniu się. U dzieci młodszych stosowana jest do trenowania układu nerwowego w zakresie przetwarzania bodźców słuchowych,wzrokowych i motorycznych oraz do usprawniania współpracy między półkulami mózgowymi, aby wzmocnić istniejące i tworzyć nowe połączenia neuronowe.

METODA WARNKE’GO OPIERA SIĘ NA ZAŁOŻENIU, IŻ ABY POPRAWIĆ FUNKCJONOWANIE POZNAWCZE NALEŻY, POPRZEZ REGULARNY TRENING, STYMULOWAĆ:

  • automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych,
  • automatyzację koordynacji półkul mózgowych,
  • rozwój i automatyzację ‘wzrokowego języka’.

Jak wygląda trening?

Pierwszym krokiem terapii jest diagnoza umożliwiająca określenie poziomu przetwarzania informacji słuchowych, wzrokowych i motorycznych przez układ nerwowy. Podczas diagnozy badamy funkcje leżące u podstaw prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania i porównujemy uzyskane przez badanego wyniki z odpowiednimi dla wieku normami. Na podstawie badania opracowujemy indywidualny plan i cele terapii. Diagnoza i terapia Metodą Warnkego prowadzona jest z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego.

Typowy trening składa się z następujących etapów:

TRENING AUTOMATYZACJI FUNKCJI PODSTAWOWYCH.

Do treningu automatyzacji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt. Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, które usprawniają podstawowe funkcje przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych. Wystarczy kilka miesięcy treningu, aby już uzyskać znaczną poprawę. Regularny trening wpływa pozytywnie na szereg umiejętności szkolnych, takich jak: rozumienie mowy, poziom koncentracji uwagi, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisownia i wiele innych.

TRENING LATERALNY.

Podczas procesu uczenia się obie półkule mózgowe powinny ściśle ze sobą współpracować. Koordynacja pomiędzy obiema półkulami odbywa się przy udziale ciała modzelowatego (corpus callosum), struktury nerwowej, która umożliwia to połączenie. W przypadku trudności w uczeniu się ten szlak nerwowy zazwyczaj nie działa właściwie. Trening lateralny przyczynia się do lepszej synchronizacji obu półkul przez aktywowanie istniejących, ale nieaktywnych włókien nerwowych, w stosunkowo krótkim czasie. Charakterystyczne dla tej fazy jest cykliczne przemieszczanie się dźwięku z jednej strony na drugą w słuchawkach ćwiczącego. Tym samym percepcja dziecka musi stale być świadoma kierunku, z którego dobiega jego głos.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat metody zapraszamy do zapoznania się ze stroną www.metodawarnkego.pl