Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 trwa!

Jesteśmy nowoczesną, specjalistyczną placówką,
ukierunkowaną na pomoc dzieciom z:

 • Autyzmem
 • Zespołem
  Aspergera
 • Niepełnosprawnością
  sprzężoną
 • Zespołami
  genetycznymi
 • innymi rodzajami
  niepełnosprawności

Wierzymy, że każde dziecko jest Superbohaterem,
który przy odpowiednim wsparciu może osiągnąć swój pełny potencjał.

Mieścimy się w centrum Rumi, na ulicy Piłsudskiego 41. Do dyspozycji naszych podopiecznych
oddajemy nowocześnie wyposażone, bezpieczne sale przedszkolne, które zachęcają do odkrywania świata oraz ogród do nieskrępowanej zabawy na świeżym powietrzu.

W realizacji naszego celu, którym jest zapewnienie dzieciom efektywnej opieki terapeutycznej, wspierają nas specjaliści z KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na co może liczyć każde nasze superdziecko
i jego rodzice?

na diagnozę funkcjonalną opracowaną przez zespół specjalistów
(psycholog, oligofrenopedagog, surdotyflopedagog, logopeda, fizjoterapeuta)

na rzetelnie stworzony Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który jest podstawą do rozpoczęcia efektywnej i systematycznej pracy

na codzienną przedszkolną zabawę i możliwość budowania relacji społecznych, między innymi podczas zajęć metodą Porannego kręgu czy też zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Treningu Umiejętności Społecznych

na stymulowanie funkcji poznawczych, samodzielności oraz komunikacji (wykorzystujemy zabawę z robotem Cubetto oraz elementy Metody Krakowskiej – symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania oraz pracę nad stymulacją rozwoju mowy z serią “Słucham i uczę się mówić”)

na przyjazną atmosferę i stały kontakt rodziców z terapeutami

na terapię z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii
(jako jedni z nielicznych placówek w Polsce prowadzimy terapię trudności rozwojowych z wykorzystaniem drOmnibus i Autilius Pro, Metody Warnkego oraz EEG-Biofeedback)

Terapia Psychologiczna

Terapia psychologiczna w naszym centrum oparta jest na założeniach terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT) stworzonej przez Steva de Shazer’a oraz Insoo Kim Berg w Brief Family Therapy Center w Millwauke (USA). Pracujemy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. W pracy z małymi dziećmi (3-9 lat) wykorzystujemy metodę KidsSkills, która również pozostaje w nurcie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu.
Przed rozpoczęciem terapii z dzieckiem obowiązkowa jest konsultacja z jego opiekunem.

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, a także wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci. U Superbohaterów realizujących program zerówki wprowadzamy na zajęciach naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną , która została opracowana przez Prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską. Stanowi ona połączenie metody sylabowej z aktualną wiedzą opartą o badania neuropsychologiczne dotyczące przetwarzania języka w strukturach lewej i prawej półkuli mózgu. Jest to metoda niezwykle skuteczna w nauce czytania u małych dzieci.

Czytaj więcej

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna, zwana inaczej Stosowaną Analizą Zachowania, jest metodą pracy terapeutycznej, która wykorzystuje prawa uczenia się. Jest to metoda bardzo skuteczna w pracy z dziećmi. W szczególności wykorzystywana do pracy z dziećmi najmłodszymi. Zastosowanie znajduje także w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi ,mającymi problemy w nabywaniu i rozwijaniu nowych umiejętności, komunikowaniu się, lub takimi, które doświadczyły trudnych sytuacji życiowych.

Czytaj więcej

Trening przetwarzania słuchowego

Metoda Warnkego to nowoczesna metoda terapeutyczna, w której terapeuta pracuje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, którego ważną część stanowią słuchawki i mikrofony. Terapia metodą Warnkego jest przyjemna i nieinwazyjna, a także niezwykle skuteczna u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, z trudnościami w uczeniu się nowych umiejętności i z zaburzoną komunikacją. Obejmuje ona swoim działaniem zarówno procesy przetwarzania słuchowo- wzrokowego i motoryki, jak i pracę z koordynacją półkul mózgowych czyli trening lateralny.

Czytaj więcej

Neuroterapia EEG-Biofeedback

EEG-biofeedback (neurofeedback) to nowoczesna metoda terapii, której celem jest poprawa funkcjonowania człowieka poprzez korzystną zmianę pracy jego mózgu. Dzięki mechanizmowi biologicznego sprzężenia zwrotnego pacjent otrzymuje sygnały o stanie fizjologicznym swojego mózgu – może więc modyfikować funkcje, które normalnie nie podlegają świadomej kontroli. Umożliwia to wzmacnianie lub hamowanie określonych fal mózgowych odpowiedzialnych za rozmaite czynności. Ta metoda terapii wykorzystuje naturalną zdolność mózgu do uczenia się.

Czytaj więcej

Trening Umiejętności Społecznych

Grupowa forma terapeutyczna adresowana do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego. Praca terapeutyczna nakierowana jest na stymulację prawidłowego rozwoju emocjonalnego, rozwoju empatii, poprawę umiejętności kontaktów interpersonalnych i współdziałania. Podczas zajęć nasi Supebohaterowie nauczą lepiej rozumieć siebie i innych oraz wzmocnią inne ważne umiejętności takie, jak: rozróżnianie i identyfikowanie podstawowych emocji, przestrzeganie zasad i norm społecznych, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami czy też wykorzystywanie komunikatów niewerbalnych (posługiwanie się gestem, mimiką, dystansem).

Czytaj więcej

Terapia motoryki ręki

Terapia Ręki stanowi zestaw ćwiczeń i masaży, które mają na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. W zajęciach wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi, aby każde superdziecko mogło osiągnąć samodzielność w podstawowych czynnościach życia codziennego, a także zmierzyć się z wyzwaniem pisania.

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna

Logopeda w powszechnym rozumieniu czuwa nad piękną artykulacją dzieci, czyli koryguje wady wymowy. Swoją uwagę skupia na czynnikach, które mogą zaburzać rozwój komunikowania się tj: rozumienia mowy, słuchu, sposobie oddychania, budowie anatomicznej aparatu mownego i rozwoju motorycznego. Jeśli jest taka konieczność sugeruje rodzicom konsultacje ze specjalistami np. laryngologiem, ortodontą, fizjoterapeutą.

Czytaj więcej

Terapia funkcji wzrokowych prowadzona

Prowadzona jest przez tyflopedagoga i ma na celu usprawnianie wzroku, tj. rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim. Podczas zajęć Superbohaterowie świetnie się bawią, jednocześnie pracując nad: rozwijaniem podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych, usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej, usprawnianiem pamięci wzrokowej, jak rownież osiąganiem wyższych sprawności wzrokowych (takich jak np: dobieranie obiektów wg określonych cech, identyfikowanie obiektów na obrazkach, rozróżnianie i identyfikowanie związków zachodzących na obrazkach, figurach i znakach abstrakcyjnych,, dopełnianie wzrokowe)

Czytaj więcej

Arteterapia

Arteterapia, jako forma terapii przez akt twórczy znajduje szerokie zastosowanie w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzona jest przez wykwalifikowanego arteterapeutę. Nasi Superbohaterowie będą realizowali działania arteterapeutyczne w formie różnorodnych zabaw. Ta forma terapii ma szczególne zastosowanie wobec dzieci nieśmiałych, wrażliwych, z zachowaniami problemowymi (agresywnych, zahamowanych, nadpobudliwych ruchowo itp.).

Czytaj więcej

Fizjoterapia

Fizjoterapia dzieci zajmuje się diagnostyką wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju niemowląt i małych dzieci.
Do zaburzeń rozwojowych niemowląt i małych dzieci zalicza się najczęściej: obniżone lub zwiększone napięcie mięśniowe, dysplazję stawów biodrowych oraz opóźnienia w osiąganiu odpowiednich umiejętności rozwojowych.
Wady postawy natomiast dotyczą dzieci starszych (powyżej 2/3 r.ż.). Wady postawy są to wszelkie odstępstwa od fizjologicznej, prawidłowej postawy ciała. Zaliczyć można do nich: wady kręgosłupa, wady klatki piersiowej oraz wady kolan i stóp. Bardzo ważne jest wczesne wykrycie wady postawy i podjęcie korekcji, aby nie dopuścić do kompensacyjnego powstawania kolejnych wad. Fizjoterapeuta każdorazowo dobiera ćwiczenia właściwe do indywidualnego problemu dziecka.

Czytaj więcej

Nowoczesne oprogramowanie Autilius, drOmnibus

DrOmnibus to rozbudowana aplikacja edukacyjna, wspierająca rozwój dzieci z wyjątkowymi potrzebami edukacyjnymi. Program oparty został na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania (inaczej terapii behawioralnej) i może służyć do prowadzenia zajęć z dziećmi z Zespołem Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym, czy autyzmem o szerokim spektrum. Program został opracowany przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, a dzięki multimedialnemu charakterowi i wykorzystaniu tabletu edukacja z jego wykorzystaniem jest dla przedszkolaków niezwykle atrakcyjna

Czytaj więcej

Jesteśmy dumni ze współpracy z:

Kontakt z nami

oddział w Rumi

ul. Piłsudskiego 41

od Stycznia 2021
oddział w Gdyni

ul. Sandomierska 5b/4

zapisy i informacje

510 066 646

napisz do nas

kontakt@superkids.edu.pl