Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia SI to różnorodne ćwiczenia, zabawy i aktywności, które mają za zadanie wyzwalanie konkretnych reakcji sensorycznych. Terapia SI jest prowadzona przez terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie do tego celu przygotowanej sali i z użyciem odpowiednich pomocy. Celem terapii SI jest kontrolowana stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.