Fizjoterapia

Fizjoterapia dzieci zajmuje się diagnostyką wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju niemowląt i małych dzieci. Do zaburzeń rozwojowych niemowląt i małych dzieci zalicza się najczęściej: obniżone lub zwiększone napięcie mięśniowe, dysplazję stawów biodrowych oraz opóźnienia w osiąganiu odpowiednich umiejętności rozwojowych. Wady postawy natomiast dotyczą dzieci starszych (powyżej 2/3 r.ż.). Wady postawy są to wszelkie odstępstwa od fizjologicznej, prawidłowej postawy ciała. Zaliczyć można do nich: wady kręgosłupa, wady klatki piersiowej oraz wady kolan i stóp. Bardzo ważne jest wczesne wykrycie wady postawy i podjęcie korekcji, aby nie dopuścić do kompensacyjnego powstawania kolejnych wad. Fizjoterapeuta każdorazowo dobiera ćwiczenia właściwe do indywidualnego problemu dziecka.