Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, a także wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci. U Superbohaterów realizujących program zerówki wprowadzamy na zajęciach naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną , która została opracowana przez Prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską. Stanowi ona połączenie metody sylabowej z aktualną wiedzą opartą o badania neuropsychologiczne dotyczące przetwarzania języka w strukturach lewej i prawej półkuli mózgu. Jest to metoda niezwykle skuteczna w nauce czytania u małych dzieci.