Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna w naszym przedszkolu skoncentrowana jest na rozwijaniu umiejętności społecznych i kompetencji emocjonalnych dzieci. Przy wykorzystaniu różnorodnych metod i pomocy terapeuci starają się nauczyć dzieci rozpoznawania, nazywania i adekwatnego wyrażania emocji.

Obok rozwoju kompetencji emocjonalnych szczególną wagę przywiązujemy do stymulowania rozwoju społecznego dzieci. Przedszkolaki pracując indywidualnie lub w małych grupach uczą się rozpoznawania kontekstu sytuacyjnego, intencji osób uczestniczących w danej sytuacji a także właściwych wzorców zachowania.  Dzieci uczą się między innymi jak włączać się lub inicjować zabawę z rówieśnikami, czekać na swoją kolej, jak zachować się w sytuacji dla siebie trudnej.