Superkids to Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci w wieku 2,5-8 lat,
posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jesteśmy nowoczesną, specjalistyczną placówką,
ukierunkowaną na pomoc dzieciom z:

 • Autyzmem
 • Zespołem
  Aspergera
 • Niepełnosprawnością
  sprzężoną
 • Zespołami
  genetycznymi
 • innymi rodzajami
  niepełnosprawności

Realizujemy zajęcia przedszkolne i zajęcia edukacyjne “zerówki” zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Naszym priorytetem jest dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb każdego naszego superdziecka. Wierzymy w to, że nauka i terapia powinny być zabawą, a przedszkole miejscem, które dziecko lubi i które stymuluje go do pokonywania trudności i zdobywania upragnionych przez rodziców celów rozwojowych.

Punkt Przedszkolny SUPERKIDS to placówka terapeutyczna – oznacza to, że szczególny nacisk kładziemy na intensywną pracę terapeutyczną. Staramy się jak najlepiej wykorzystać czas, w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię. Naszym celem jest przygotowanie naszych superbohaterów do późniejszego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź masowej. W małej grupie i przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów jest to możliwe.

W prowadzeniu zajęć terapeutycznych wspierają nas specjaliści z KID Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W naszej placówce na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizowane jest również Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

Na rozwój naszych Superdzieci oddziałujemy różnorodnymi formami terapeutycznymi takimi, jak:

 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna (przygotowanie do wyzwań szkolnych)
 • przyjazna terapia behawioralna (Stosowana Analiza Zachowania)
 • trening funkcji poznawczych i przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego oraz Metodą Tomatisa,
 • neuroterapia EEG-Biofeedback,
 • nowoczesne oprogramowanie Autilius, drOmnibus
 • terapia motoryki ręki
 • terapia logopedyczna
 • terapia funkcji wzrokowych
 • terapia Integracji Sensorycznej
 • fizjoterapia