Terapia motoryki ręki

Terapia Ręki stanowi zestaw ćwiczeń i masaży, które mają na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. W zajęciach wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi, aby każde superdziecko mogło osiągnąć samodzielność w podstawowych czynnościach życia codziennego, a także zmierzyć się z wyzwaniem pisania.