Trwa rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Jesteśmy nowoczesną, specjalistyczną placówką,
ukierunkowaną na pomoc dzieciom z:

 • Autyzmem
 • Zespołem
  Aspergera
 • Niepełnosprawnością
  sprzężoną
 • Zespołami
  genetycznymi
 • innymi rodzajami
  niepełnosprawności

Wierzymy, że każde dziecko jest Superbohaterem,
który przy odpowiednim wsparciu może osiągnąć swój pełny potencjał.

Mieścimy się w centrum Rumi, na ulicy Piłsudskiego 41F oraz w Gdyni na ulicy Sandomierskiej 5B. Do dyspozycji naszych podopiecznych
oddajemy nowocześnie wyposażone, bezpieczne sale przedszkolne, które zachęcają do odkrywania świata oraz ogród do nieskrępowanej zabawy na świeżym powietrzu.

W realizacji naszego celu, którym jest zapewnienie dzieciom efektywnej opieki terapeutycznej, wspierają nas specjaliści z KID  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na co może liczyć każde nasze superdziecko
i jego rodzice?

na diagnozę funkcjonalną opracowaną przez zespół specjalistów
(psycholog, oligofrenopedagog,  logopeda, fizjoterapeuta)

na rzetelnie stworzony Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który jest podstawą do rozpoczęcia efektywnej i systematycznej pracy

na codzienną przedszkolną zabawę i możliwość budowania relacji społecznych

na stymulowanie funkcji poznawczych, samodzielności oraz komunikacji

na przyjazną atmosferę i stały kontakt rodziców z terapeutami

na terapię z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii
(jako jedni z nielicznych placówek w Polsce prowadzimy terapię trudności rozwojowych z wykorzystaniem  Autilius Pro, Metody Warnkego oraz Metody Tomatisa)

Terapia Psychologiczna

Terapia psychologiczna w naszym przedszkolu skoncentrowana jest na rozwijaniu umiejętności społecznych i kompetencji emocjonalnych dzieci. Przy wykorzystaniu różnorodnych metod i pomocy terapeuci starają się nauczyć dzieci rozpoznawania, nazywania i adekwatnego wyrażania emocji.

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, a także wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci. U Superbohaterów realizujących program zerówki wprowadzamy na zajęciach naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną , która została opracowana przez Prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską. Stanowi ona połączenie metody sylabowej z aktualną wiedzą opartą o badania neuropsychologiczne dotyczące przetwarzania języka w strukturach lewej i prawej półkuli mózgu. Jest to metoda niezwykle skuteczna w nauce czytania u małych dzieci.

Czytaj więcej

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna, zwana inaczej Stosowaną Analizą Zachowania, jest metodą pracy terapeutycznej, która wykorzystuje prawa uczenia się. Jest to metoda bardzo skuteczna w pracy z dziećmi. W szczególności wykorzystywana do pracy z dziećmi najmłodszymi. Zastosowanie znajduje także w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi ,mającymi problemy w nabywaniu i rozwijaniu nowych umiejętności, komunikowaniu się, lub takimi, które doświadczyły trudnych sytuacji życiowych.

Czytaj więcej

Trening przetwarzania słuchowego

Metoda Warnkego oraz Metoda Tomatisa to nowoczesne metody terapeutyczne, w których terapeuta pracuje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego. Trening słuchowy to metoda przyjemna i nieinwazyjna, a także niezwykle skuteczna u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, z trudnościami w uczeniu się nowych umiejętności i z zaburzoną komunikacją. Obejmuje ona swoim działaniem zarówno procesy przetwarzania słuchowego, jak i pracę nad koordynacją półkul mózgowych czyli trening lateralny.

Czytaj więcej

Terapia motoryki ręki

Terapia Ręki stanowi zestaw ćwiczeń i masaży, które mają na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. W zajęciach wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi, aby każde superdziecko mogło osiągnąć samodzielność w podstawowych czynnościach życia codziennego, a także zmierzyć się z wyzwaniem pisania.

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna

Logopeda w powszechnym rozumieniu czuwa nad piękną artykulacją dzieci, czyli koryguje wady wymowy. Swoją uwagę skupia na czynnikach, które mogą zaburzać rozwój komunikowania się tj: rozumienia mowy, słuchu, sposobie oddychania, budowie anatomicznej aparatu mownego i rozwoju motorycznego. Jeśli jest taka konieczność sugeruje rodzicom konsultacje ze specjalistami np. laryngologiem, ortodontą, fizjoterapeutą.

Czytaj więcej

Terapia funkcji wzrokowych prowadzona

Prowadzona jest przez tyflopedagoga i ma na celu usprawnianie wzroku, tj. rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim. Podczas zajęć Superbohaterowie świetnie się bawią, jednocześnie pracując nad: rozwijaniem podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych, usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej, usprawnianiem pamięci wzrokowej, jak rownież osiąganiem wyższych sprawności wzrokowych (takich jak np: dobieranie obiektów wg określonych cech, identyfikowanie obiektów na obrazkach, rozróżnianie i identyfikowanie związków zachodzących na obrazkach, figurach i znakach abstrakcyjnych,, dopełnianie wzrokowe)

Czytaj więcej

Fizjoterapia

Fizjoterapia dzieci zajmuje się diagnostyką wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju niemowląt i małych dzieci. W naszym przedszkolu zajęcia fizjoterapii skoncentrowane są na wyrównywaniu deficytów w zakresie rozwoju ruchowego oraz usprawnianiu motorycznym dzieci. Fizjoterapeuta każdorazowo dobiera ćwiczenia właściwe do indywidualnego problemu dziecka.

Czytaj więcej

Nowoczesne oprogramowanie AutiliusPro

Autilius to rozbudowana aplikacja edukacyjna, wspierająca rozwój dzieci z wyjątkowymi potrzebami edukacyjnymi. Program opracowany przez specjalistów, dzięki multimedialnemu charakterowi i wykorzystaniu tabletu sprawia, że edukacja z jego wykorzystaniem jest dla przedszkolaków niezwykle atrakcyjna

Czytaj więcej

Jesteśmy dumni ze współpracy z:

Kontakt z nami

oddział w Rumi

ul. Piłsudskiego 41F

od Stycznia 2021
oddział w Gdyni

ul. Sandomierska 5b/4

zapisy i informacje

510 066 646

napisz do nas

kontakt@superkids.edu.pl