Serdecznie zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy
w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzimy w zakresie: logopedii, opieki psychologicznej, terapii pedagogicznej (w tym terapii motoryki ręki) oraz integracji sensorycznej.

Więcej informacji na temat tego czym są zajęcia WWR, jakie kryteria należy spełnić oraz o dostępności wolnych terminów można uzyskać pod numerem telefonu: 535-456-312

Klauzula informacyjna | Standard ochrony małoletnich | Załącznik do Standardu ochrony małoletnich

aleastudio